English News Bulletin – Oct 12, 2018 (1 pm)

https://youtube.com/watch?v=A2a7b1qT2ukRajya Sabha TV | RSTV

Hindi News Bulletin | हिंदी समाचार बुलेटिन – Sep 27, 2018 (9 am)

https://youtube.com/watch?v=xraz43gVVlgRajya Sabha TV | RSTV

English News Bulletin – Sep 27, 2018 (1 pm)

https://youtube.com/watch?v=jh9TEgzuBLoRajya Sabha TV | RSTV

English News Bulletin – Sep 15, 2018 (1 pm)

https://youtube.com/watch?v=-KCv01NMMFYRajya Sabha TV | RSTV