ജനം ടിവിയിലെ വ്യാജ വാർത്തക്ക് മറുപടിയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ | Janam TV | Fake News | News Theatre

https://youtube.com/watch?v=BLvFUIoTeJYജനം ടിവിയിലെ വ്യാജ വാർത്തക്ക് മറുപടിയുമായി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ | Al-Qaeda | ISIS | News Theatre | 01-01-2019 (Part 1) MediaOne, on its mission of exploring the unexplored and representing the unrepresented…

BREAKING NEWS: Angry Donald Trump clashes with CNN reporters at news conference

https://youtube.com/watch?v=BDQPPBRW2ikDonald Trump has had a hostile exchange with a reporter from CNN over questions of his stance on immigration and the Russia investigation. The US president has described Robert Mueller's…

Kavanaugh, Canada and Chinese hacking | Trump’s full UN news conference

https://youtube.com/watch?v=Hoc4GX5toR0U.S. President Donald Trump called allegations against Brett Kavanaugh a "con job;" Canada's tariffs "too high;" and claimed China is meddling in the U.S. midterms, in a lengthy news conference…

Trump accuses Google suppressing conservative voices

https://youtube.com/watch?v=Rrc5_AYQUuIPresident Trump claims the tech giant prioritizes 'fake news' in its search results. FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service dedicated to delivering breaking news as well…

Congess एक मुसलमान पार्टी या PM Modi खुद हुए Fake News के शिकार ? दंगल

https://youtube.com/watch?v=uVEForkt2cwएक अखबार ने छापा की राहुल गांधी ने बोलै की कांग्रेस एक मुसलमान पार्टी है और पीएम मोदी ने इस खबर को लेकर कांग्रेस पर साध दिया निशाना | अब…

Donald Trump G7 summit full news conference ahead of meeting with North Korea

https://youtube.com/watch?v=NPXrYvgqWl8U.S. President Donald Trump spoke at a news conference at the G7 Summit in Charlevoix, Quebec on Saturday before departing for Singapore to meet North Korean leader Kim Jong Un.…